MENU: Postavy | Obchod | Války | Statistiky | Dovednosti | Práva | Mapa | Server | Fórum


Přehled hráčských dovedností | TerraSancta.cz #1

Generováno dne: 17.04.2020 15:50:04
Nalezeno: 511 záznamů
Doba generování: 828 milisekund

Charakter▼ Dovednost Úroveň Zámek Primárně Sekundárně
Barbar Maddog Advanced Farming 90,06 ▲ Up Síla vůle Stavba těla
Barbar Maddog Animal lore 84,90 ▲ Up Rozum Síla vůle
Barbar Maddog Archer 13,94 ▲ Up Síla Hbitost
Barbar Maddog Architecture 0,00 ▲ Up Síla vůle Rozum
Barbar Maddog Armorsmithing 0,00 ▲ Up Síla Hbitost
Barbar Maddog Artisan 100,00 ◀ Lock Rozum Síla
Barbar Maddog Arts 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla vůle
Barbar Maddog Assaulter 0,00 ▲ Up Hbitost Síla
Barbar Maddog Authority 76,15 ▲ Up Rozum Stavba těla
Barbar Maddog Battle Survival 0,00 ▲ Up Hbitost Stavba těla
Barbar Maddog Bowcraft 31,22 ▲ Up Stavba těla Síla vůle
Barbar Maddog Brewing 0,00 ▲ Up Hbitost Rozum
Barbar Maddog Building Maintain 85,59 ▲ Up Síla Stavba těla
Barbar Maddog Carpentry 100,00 ▲ Up Stavba těla Síla
Barbar Maddog Cavalryman 0,00 ▲ Up Síla Rozum
Barbar Maddog Construction 96,72 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Barbar Maddog Cooking 81,98 ▲ Up Hbitost Stavba těla
Barbar Maddog Demolition 0,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Barbar Maddog Digging 100,00 ▲ Up Stavba těla Síla
Barbar Maddog Equipment maintain 0,00 ▲ Up Stavba těla Rozum
Barbar Maddog Farming 96,62 ▲ Up Hbitost Síla vůle
Barbar Maddog Footman 0,00 ▲ Up Stavba těla Hbitost
Barbar Maddog Forestry 96,42 ▲ Up Stavba těla Síla vůle
Barbar Maddog Forging 96,95 ▲ Up Síla Stavba těla
Barbar Maddog General actions 100,00 ▲ Up Stavba těla Síla
Barbar Maddog Healing 0,00 ▲ Up Rozum Síla
Barbar Maddog Herbalism 100,00 ▲ Up Síla vůle Stavba těla
Barbar Maddog Horseback riding 100,00 ▲ Up Hbitost Rozum
Barbar Maddog Hunting 97,99 ▲ Up Síla Hbitost
Barbar Maddog Jewelry 60,00 ▲ Up Hbitost Stavba těla
Barbar Maddog Masonry 90,27 ▲ Up Stavba těla Síla
Barbar Maddog Materials Preparation 100,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Barbar Maddog Mentoring 0,00 ▲ Up Rozum Síla
Barbar Maddog Militia 2,30 ▲ Up Hbitost Síla vůle
Barbar Maddog Mining 91,69 ▲ Up Síla Stavba těla
Barbar Maddog Movement 73,33 ▲ Up Síla Síla vůle
Barbar Maddog Nature's lore 100,00 ▲ Up Rozum Síla vůle
Barbar Maddog Piety 69,88 ▲ Up Síla vůle Rozum
Barbar Maddog Precious Prospecting 39,50 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Barbar Maddog Procuration 100,00 ▲ Up Síla Hbitost
Barbar Maddog Slinger 58,63 ▲ Up Hbitost Rozum
Barbar Maddog Smelting 96,15 ▲ Up Hbitost Rozum
Barbar Maddog Swimming 0,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Barbar Maddog Tailoring 60,67 ▲ Up Hbitost Rozum
Barbar Maddog Unit and formation 0,00 ▲ Up Rozum Stavba těla
Barbar Maddog Warfare engineering 0,00 ▲ Up Síla vůle Rozum
Barbar Maddog Warhorse training 20,00 ▲ Up Rozum Síla vůle
Blabol Obecny Artisan 45,00 ▲ Up Rozum Síla
Blabol Obecny Arts 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla vůle
Blabol Obecny Assaulter 0,00 ▲ Up Hbitost Síla
Blabol Obecny Authority 0,00 ▲ Up Rozum Stavba těla
Blabol Obecny Battle Survival 0,00 ▲ Up Hbitost Stavba těla
Blabol Obecny Carpentry 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla
Blabol Obecny Cavalryman 30,00 ▲ Up Síla Rozum
Blabol Obecny Construction 15,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Blabol Obecny Demolition 0,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Blabol Obecny Digging 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla
Blabol Obecny Equipment maintain 0,00 ▲ Up Stavba těla Rozum
Blabol Obecny Footman 0,00 ▲ Up Stavba těla Hbitost
Blabol Obecny General actions 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla
Blabol Obecny Horseback riding 0,00 ▲ Up Hbitost Rozum
Blabol Obecny Hunting 0,00 ▲ Up Síla Hbitost
Blabol Obecny Knight 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla
Blabol Obecny Materials Preparation 0,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Blabol Obecny Mentoring 0,00 ▲ Up Rozum Síla
Blabol Obecny Militia 25,00 ▲ Up Hbitost Síla vůle
Blabol Obecny Movement 0,00 ▲ Up Síla Síla vůle
Blabol Obecny Nature's lore 0,00 ▲ Up Rozum Síla vůle
Blabol Obecny Piety 0,00 ▲ Up Síla vůle Rozum
Blabol Obecny Slinger 0,00 ▲ Up Hbitost Rozum
Blabol Obecny Swimming 0,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Blabol Obecny Unit and formation 0,00 ▲ Up Rozum Stavba těla
Gavriilka Kutilka Animal lore 0,00 ▲ Up Rozum Síla vůle
Gavriilka Kutilka Architecture 0,00 ▲ Up Síla vůle Rozum
Gavriilka Kutilka Armorsmithing 0,00 ▲ Up Síla Hbitost
Gavriilka Kutilka Artisan 90,42 ▲ Up Rozum Síla
Gavriilka Kutilka Arts 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla vůle
Gavriilka Kutilka Assaulter 15,00 ▲ Up Hbitost Síla
Gavriilka Kutilka Authority 10,00 ▲ Up Rozum Stavba těla
Gavriilka Kutilka Battle Survival 0,00 ▲ Up Hbitost Stavba těla
Gavriilka Kutilka Bowcraft 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla vůle
Gavriilka Kutilka Building Maintain 30,00 ▲ Up Síla Stavba těla
Gavriilka Kutilka Carpentry 74,00 ▲ Up Stavba těla Síla
Gavriilka Kutilka Cavalryman 10,00 ▲ Up Síla Rozum
Gavriilka Kutilka Construction 63,30 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Gavriilka Kutilka Demolition 0,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Gavriilka Kutilka Digging 82,95 ▲ Up Stavba těla Síla
Gavriilka Kutilka Equipment maintain 0,00 ▲ Up Stavba těla Rozum
Gavriilka Kutilka Farming 14,96 ▲ Up Hbitost Síla vůle
Gavriilka Kutilka Footman 30,00 ▲ Up Stavba těla Hbitost
Gavriilka Kutilka Forging 63,71 ▲ Up Síla Stavba těla
Gavriilka Kutilka General actions 63,98 ▲ Up Stavba těla Síla
Gavriilka Kutilka Herbalism 0,00 ▲ Up Síla vůle Stavba těla
Gavriilka Kutilka Horseback riding 42,14 ▲ Up Hbitost Rozum
Gavriilka Kutilka Hunting 47,91 ▲ Up Síla Hbitost
Gavriilka Kutilka Jewelry 0,00 ▲ Up Hbitost Stavba těla
Gavriilka Kutilka Masonry 30,19 ▲ Up Stavba těla Síla
Gavriilka Kutilka Materials Preparation 81,61 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Gavriilka Kutilka Mentoring 0,00 ▲ Up Rozum Síla
Gavriilka Kutilka Militia 0,00 ▲ Up Hbitost Síla vůle
Gavriilka Kutilka Mining 50,16 ▲ Up Síla Stavba těla
Gavriilka Kutilka Movement 16,59 ▲ Up Síla Síla vůle
Gavriilka Kutilka Nature's lore 66,04 ▲ Up Rozum Síla vůle
Gavriilka Kutilka Piety 57,44 ▲ Up Síla vůle Rozum
Gavriilka Kutilka Precious Prospecting 30,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Gavriilka Kutilka Slinger 0,00 ▲ Up Hbitost Rozum
Gavriilka Kutilka Smelting 74,70 ▲ Up Hbitost Rozum
Gavriilka Kutilka Swimming 0,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Gavriilka Kutilka Swordsman 0,00 ▲ Up Síla vůle Stavba těla
Gavriilka Kutilka Unit and formation 0,00 ▲ Up Rozum Stavba těla
Helyas Godfrey Advanced Farming 0,00 ▲ Up Síla vůle Stavba těla
Helyas Godfrey Animal lore 0,00 ▲ Up Rozum Síla vůle
Helyas Godfrey Artisan 76,79 ▲ Up Rozum Síla
Helyas Godfrey Arts 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla vůle
Helyas Godfrey Assaulter 0,00 ▲ Up Hbitost Síla
Helyas Godfrey Authority 0,00 ▲ Up Rozum Stavba těla
Helyas Godfrey Battle Survival 0,00 ▲ Up Hbitost Stavba těla
Helyas Godfrey Bowcraft 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla vůle
Helyas Godfrey Carpentry 42,79 ▲ Up Stavba těla Síla
Helyas Godfrey Cavalryman 30,00 ▲ Up Síla Rozum
Helyas Godfrey Construction 39,26 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Helyas Godfrey Demolition 0,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Helyas Godfrey Digging 13,50 ▲ Up Stavba těla Síla
Helyas Godfrey Equipment maintain 0,00 ▲ Up Stavba těla Rozum
Helyas Godfrey Farming 44,33 ▲ Up Hbitost Síla vůle
Helyas Godfrey Footman 0,00 ▲ Up Stavba těla Hbitost
Helyas Godfrey Forestry 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla vůle
Helyas Godfrey General actions 60,73 ▲ Up Stavba těla Síla
Helyas Godfrey Herbalism 0,00 ▲ Up Síla vůle Stavba těla
Helyas Godfrey Horseback riding 56,94 ▲ Up Hbitost Rozum
Helyas Godfrey Hunting 41,18 ▲ Up Síla Hbitost
Helyas Godfrey Knight 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla
Helyas Godfrey Masonry 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla
Helyas Godfrey Materials Preparation 52,47 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Helyas Godfrey Mentoring 0,00 ▲ Up Rozum Síla
Helyas Godfrey Militia 25,00 ▲ Up Hbitost Síla vůle
Helyas Godfrey Movement 14,31 ▲ Up Síla Síla vůle
Helyas Godfrey Nature's lore 60,11 ▲ Up Rozum Síla vůle
Helyas Godfrey Piety 12,56 ▲ Up Síla vůle Rozum
Helyas Godfrey Slinger 0,00 ▲ Up Hbitost Rozum
Helyas Godfrey Smelting 0,00 ▲ Up Hbitost Rozum
Helyas Godfrey Swimming 0,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Helyas Godfrey Unit and formation 0,00 ▲ Up Rozum Stavba těla
Igor Hnizdo Artisan 45,00 ▲ Up Rozum Síla
Igor Hnizdo Arts 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla vůle
Igor Hnizdo Assaulter 0,00 ▲ Up Hbitost Síla
Igor Hnizdo Authority 0,00 ▲ Up Rozum Stavba těla
Igor Hnizdo Battle Survival 0,00 ▲ Up Hbitost Stavba těla
Igor Hnizdo Carpentry 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla
Igor Hnizdo Cavalryman 30,00 ▲ Up Síla Rozum
Igor Hnizdo Construction 15,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Igor Hnizdo Demolition 0,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Igor Hnizdo Digging 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla
Igor Hnizdo Equipment maintain 0,00 ▲ Up Stavba těla Rozum
Igor Hnizdo Footman 0,00 ▲ Up Stavba těla Hbitost
Igor Hnizdo General actions 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla
Igor Hnizdo Horseback riding 0,00 ▲ Up Hbitost Rozum
Igor Hnizdo Hunting 0,00 ▲ Up Síla Hbitost
Igor Hnizdo Knight 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla
Igor Hnizdo Materials Preparation 0,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Igor Hnizdo Mentoring 0,00 ▲ Up Rozum Síla
Igor Hnizdo Militia 25,00 ▲ Up Hbitost Síla vůle
Igor Hnizdo Movement 0,00 ▲ Up Síla Síla vůle
Igor Hnizdo Nature's lore 0,00 ▲ Up Rozum Síla vůle
Igor Hnizdo Piety 0,00 ▲ Up Síla vůle Rozum
Igor Hnizdo Slinger 0,00 ▲ Up Hbitost Rozum
Igor Hnizdo Swimming 0,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Igor Hnizdo Unit and formation 0,00 ▲ Up Rozum Stavba těla
kocour v botach Archer 0,00 ▲ Up Síla Hbitost
kocour v botach Artisan 38,14 ▲ Up Rozum Síla
kocour v botach Arts 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla vůle
kocour v botach Assaulter 4,00 ▲ Up Hbitost Síla
kocour v botach Authority 0,00 ▲ Up Rozum Stavba těla
kocour v botach Battle Survival 0,00 ▲ Up Hbitost Stavba těla
kocour v botach Carpentry 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla
kocour v botach Cavalryman 4,00 ▲ Up Síla Rozum
kocour v botach Construction 5,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
kocour v botach Demolition 0,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
kocour v botach Digging 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla
kocour v botach Equipment maintain 0,00 ▲ Up Stavba těla Rozum
kocour v botach Farming 0,00 ▲ Up Hbitost Síla vůle
kocour v botach Footman 8,00 ▲ Up Stavba těla Hbitost
kocour v botach General actions 8,96 ▲ Up Stavba těla Síla
kocour v botach Herbalism 0,00 ▲ Up Síla vůle Stavba těla
kocour v botach Horseback riding 0,00 ▲ Up Hbitost Rozum
kocour v botach Hunting 11,65 ▲ Up Síla Hbitost
kocour v botach Materials Preparation 0,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
kocour v botach Mentoring 0,00 ▲ Up Rozum Síla
kocour v botach Militia 8,00 ▲ Up Hbitost Síla vůle
kocour v botach Movement 6,75 ▲ Up Síla Síla vůle
kocour v botach Nature's lore 33,74 ▲ Up Rozum Síla vůle
kocour v botach Piety 0,00 ▲ Up Síla vůle Rozum
kocour v botach Slinger 31,00 ▲ Up Hbitost Rozum
kocour v botach Swimming 0,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
kocour v botach Unit and formation 0,00 ▲ Up Rozum Stavba těla
Latika Haciova vole Advanced Farming 100,00 ▲ Up Síla vůle Stavba těla
Latika Haciova vole Alchemy 100,00 ◀ Lock Rozum Hbitost
Latika Haciova vole Animal lore 100,00 ▲ Up Rozum Síla vůle
Latika Haciova vole Archer 100,00 ◀ Lock Síla Hbitost
Latika Haciova vole Architecture 100,00 ◀ Lock Síla vůle Rozum
Latika Haciova vole Armorsmithing 100,00 ▲ Up Síla Hbitost
Latika Haciova vole Artisan 100,00 ▲ Up Rozum Síla
Latika Haciova vole Arts 100,00 ▲ Up Stavba těla Síla vůle
Latika Haciova vole Assaulter 100,00 ▲ Up Hbitost Síla
Latika Haciova vole Authority 100,00 ▲ Up Rozum Stavba těla
Latika Haciova vole Battle Survival 100,00 ▲ Up Hbitost Stavba těla
Latika Haciova vole Berserk 100,00 ◀ Lock Stavba těla Síla vůle
Latika Haciova vole Bowcraft 100,00 ▲ Up Stavba těla Síla vůle
Latika Haciova vole Brewing 100,00 ◀ Lock Hbitost Rozum
Latika Haciova vole Building Maintain 100,00 ◀ Lock Síla Stavba těla
Latika Haciova vole Carpentry 100,00 ▲ Up Stavba těla Síla
Latika Haciova vole Cavalryman 100,00 ▲ Up Síla Rozum
Latika Haciova vole Construction 100,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Latika Haciova vole Cooking 100,00 ◀ Lock Hbitost Stavba těla
Latika Haciova vole Demolition 100,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Latika Haciova vole Digging 100,00 ▲ Up Stavba těla Síla
Latika Haciova vole Equipment maintain 100,00 ▲ Up Stavba těla Rozum
Latika Haciova vole Farming 100,00 ▲ Up Hbitost Síla vůle
Latika Haciova vole Footman 100,00 ▲ Up Stavba těla Hbitost
Latika Haciova vole Forestry 100,00 ▲ Up Stavba těla Síla vůle
Latika Haciova vole Forging 100,00 ▲ Up Síla Stavba těla
Latika Haciova vole General actions 100,00 ▲ Up Stavba těla Síla
Latika Haciova vole Guard 100,00 ◀ Lock Rozum Síla
Latika Haciova vole Healing 100,00 ◀ Lock Rozum Síla
Latika Haciova vole Herbalism 100,00 ▲ Up Síla vůle Stavba těla
Latika Haciova vole Horseback riding 100,00 ▲ Up Hbitost Rozum
Latika Haciova vole Hunting 100,00 ▲ Up Síla Hbitost
Latika Haciova vole Huscarl 100,00 ◀ Lock Síla Síla vůle
Latika Haciova vole Jewelry 100,00 ◀ Lock Hbitost Stavba těla
Latika Haciova vole Knight 100,00 ▲ Up Stavba těla Síla
Latika Haciova vole Lancer 100,00 ◀ Lock Rozum Hbitost
Latika Haciova vole Masonry 100,00 ▲ Up Stavba těla Síla
Latika Haciova vole Materials Preparation 100,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Latika Haciova vole Mentoring 100,00 ▲ Up Rozum Síla
Latika Haciova vole Militia 100,00 ▲ Up Hbitost Síla vůle
Latika Haciova vole Mining 100,00 ▲ Up Síla Stavba těla
Latika Haciova vole Movement 100,00 ▲ Up Síla Síla vůle
Latika Haciova vole Nature's lore 100,00 ▲ Up Rozum Síla vůle
Latika Haciova vole Piety 100,00 ▲ Up Síla vůle Rozum
Latika Haciova vole Precious Prospecting 100,00 ◀ Lock Síla vůle Hbitost
Latika Haciova vole Procuration 100,00 ▲ Up Síla Hbitost
Latika Haciova vole Ranger 100,00 ◀ Lock Rozum Síla vůle
Latika Haciova vole Slinger 100,00 ▲ Up Hbitost Rozum
Latika Haciova vole Smelting 100,00 ▲ Up Hbitost Rozum
Latika Haciova vole Spearman 100,00 ◀ Lock Síla vůle Síla
Latika Haciova vole Swimming 100,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Latika Haciova vole Swordsman 100,00 ◀ Lock Síla vůle Stavba těla
Latika Haciova vole Tailoring 100,00 ▲ Up Hbitost Rozum
Latika Haciova vole Unit and formation 100,00 ▲ Up Rozum Stavba těla
Latika Haciova vole Vanguard 100,00 ◀ Lock Síla Stavba těla
Latika Haciova vole Warfare engineering 100,00 ◀ Lock Síla vůle Rozum
Latika Haciova vole Warhorse training 100,00 ▲ Up Rozum Síla vůle
Lovec Keyzio Advanced Farming 0,00 ▲ Up Síla vůle Stavba těla
Lovec Keyzio Animal lore 16,64 ▲ Up Rozum Síla vůle
Lovec Keyzio Archer 0,00 ▲ Up Síla Hbitost
Lovec Keyzio Armorsmithing 0,00 ▲ Up Síla Hbitost
Lovec Keyzio Artisan 95,67 ▲ Up Rozum Síla
Lovec Keyzio Arts 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla vůle
Lovec Keyzio Assaulter 0,00 ▲ Up Hbitost Síla
Lovec Keyzio Authority 24,69 ▲ Up Rozum Stavba těla
Lovec Keyzio Battle Survival 0,00 ▲ Up Hbitost Stavba těla
Lovec Keyzio Bowcraft 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla vůle
Lovec Keyzio Carpentry 69,67 ▲ Up Stavba těla Síla
Lovec Keyzio Cavalryman 0,00 ▲ Up Síla Rozum
Lovec Keyzio Construction 52,85 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Lovec Keyzio Demolition 0,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Lovec Keyzio Digging 74,33 ▲ Up Stavba těla Síla
Lovec Keyzio Equipment maintain 0,00 ▲ Up Stavba těla Rozum
Lovec Keyzio Farming 72,78 ▲ Up Hbitost Síla vůle
Lovec Keyzio Footman 30,00 ▲ Up Stavba těla Hbitost
Lovec Keyzio Forestry 90,44 ▲ Up Stavba těla Síla vůle
Lovec Keyzio Forging 32,14 ▲ Up Síla Stavba těla
Lovec Keyzio General actions 61,13 ▲ Up Stavba těla Síla
Lovec Keyzio Healing 0,00 ▲ Up Rozum Síla
Lovec Keyzio Herbalism 61,50 ▲ Up Síla vůle Stavba těla
Lovec Keyzio Horseback riding 0,00 ▲ Up Hbitost Rozum
Lovec Keyzio Hunting 90,21 ▲ Up Síla Hbitost
Lovec Keyzio Jewelry 0,00 ▲ Up Hbitost Stavba těla
Lovec Keyzio Masonry 22,43 ▲ Up Stavba těla Síla
Lovec Keyzio Materials Preparation 69,68 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Lovec Keyzio Mentoring 0,00 ▲ Up Rozum Síla
Lovec Keyzio Militia 2,07 ▲ Up Hbitost Síla vůle
Lovec Keyzio Mining 68,93 ▲ Up Síla Stavba těla
Lovec Keyzio Movement 34,29 ▲ Up Síla Síla vůle
Lovec Keyzio Nature's lore 92,54 ▲ Up Rozum Síla vůle
Lovec Keyzio Piety 43,56 ▲ Up Síla vůle Rozum
Lovec Keyzio Precious Prospecting 0,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Lovec Keyzio Slinger 37,10 ▲ Up Hbitost Rozum
Lovec Keyzio Smelting 60,00 ▲ Up Hbitost Rozum
Lovec Keyzio Swimming 5,36 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Lovec Keyzio Swordsman 0,00 ▲ Up Síla vůle Stavba těla
Lovec Keyzio Unit and formation 0,00 ▲ Up Rozum Stavba těla
MRR Putin Advanced Farming 100,00 ◀ Lock Síla vůle Stavba těla
MRR Putin Alchemy 100,00 ◀ Lock Rozum Hbitost
MRR Putin Animal lore 100,00 ▲ Up Rozum Síla vůle
MRR Putin Archer 100,00 ◀ Lock Síla Hbitost
MRR Putin Architecture 100,00 ◀ Lock Síla vůle Rozum
MRR Putin Armorsmithing 100,00 ◀ Lock Síla Hbitost
MRR Putin Artisan 97,79 ▲ Up Rozum Síla
MRR Putin Arts 100,00 ▲ Up Stavba těla Síla vůle
MRR Putin Assaulter 100,00 ▲ Up Hbitost Síla
MRR Putin Authority 100,00 ▲ Up Rozum Stavba těla
MRR Putin Battle Survival 100,00 ▲ Up Hbitost Stavba těla
MRR Putin Berserk 97,46 ◀ Lock Stavba těla Síla vůle
MRR Putin Bowcraft 100,00 ◀ Lock Stavba těla Síla vůle
MRR Putin Brewing 100,00 ◀ Lock Hbitost Rozum
MRR Putin Building Maintain 97,46 ◀ Lock Síla Stavba těla
MRR Putin Carpentry 100,00 ▲ Up Stavba těla Síla
MRR Putin Cavalryman 100,00 ▲ Up Síla Rozum
MRR Putin Construction 100,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
MRR Putin Cooking 100,00 ◀ Lock Hbitost Stavba těla
MRR Putin Demolition 100,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
MRR Putin Digging 100,00 ▲ Up Stavba těla Síla
MRR Putin Equipment maintain 100,00 ▲ Up Stavba těla Rozum
MRR Putin Farming 100,00 ◀ Lock Hbitost Síla vůle
MRR Putin Footman 100,00 ▲ Up Stavba těla Hbitost
MRR Putin Forestry 100,00 ◀ Lock Stavba těla Síla vůle
MRR Putin Forging 100,00 ◀ Lock Síla Stavba těla
MRR Putin General actions 100,00 ▲ Up Stavba těla Síla
MRR Putin Guard 100,00 ◀ Lock Rozum Síla
MRR Putin Healing 100,00 ◀ Lock Rozum Síla
MRR Putin Herbalism 100,00 ◀ Lock Síla vůle Stavba těla
MRR Putin Horseback riding 100,00 ▲ Up Hbitost Rozum
MRR Putin Hunting 100,00 ▲ Up Síla Hbitost
MRR Putin Huscarl 100,00 ◀ Lock Síla Síla vůle
MRR Putin Jewelry 100,00 ◀ Lock Hbitost Stavba těla
MRR Putin Knight 100,00 ▲ Up Stavba těla Síla
MRR Putin Lancer 100,00 ◀ Lock Rozum Hbitost
MRR Putin Masonry 100,00 ◀ Lock Stavba těla Síla
MRR Putin Materials Preparation 100,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
MRR Putin Mentoring 100,00 ▲ Up Rozum Síla
MRR Putin Militia 100,00 ▲ Up Hbitost Síla vůle
MRR Putin Mining 100,00 ◀ Lock Síla Stavba těla
MRR Putin Movement 100,00 ▲ Up Síla Síla vůle
MRR Putin Nature's lore 100,00 ▲ Up Rozum Síla vůle
MRR Putin Piety 100,00 ▲ Up Síla vůle Rozum
MRR Putin Precious Prospecting 100,00 ◀ Lock Síla vůle Hbitost
MRR Putin Procuration 100,00 ◀ Lock Síla Hbitost
MRR Putin Ranger 100,00 ◀ Lock Rozum Síla vůle
MRR Putin Slinger 100,00 ▲ Up Hbitost Rozum
MRR Putin Smelting 100,00 ◀ Lock Hbitost Rozum
MRR Putin Spearman 97,46 ◀ Lock Síla vůle Síla
MRR Putin Swimming 100,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
MRR Putin Swordsman 100,00 ◀ Lock Síla vůle Stavba těla
MRR Putin Tailoring 100,00 ◀ Lock Hbitost Rozum
MRR Putin Unit and formation 100,00 ▲ Up Rozum Stavba těla
MRR Putin Vanguard 100,00 ◀ Lock Síla Stavba těla
MRR Putin Warfare engineering 100,00 ◀ Lock Síla vůle Rozum
MRR Putin Warhorse training 100,00 ◀ Lock Rozum Síla vůle
Potky Terra Artisan 33,18 ▲ Up Rozum Síla
Potky Terra Arts 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla vůle
Potky Terra Assaulter 4,00 ▲ Up Hbitost Síla
Potky Terra Authority 0,00 ▲ Up Rozum Stavba těla
Potky Terra Battle Survival 0,00 ▲ Up Hbitost Stavba těla
Potky Terra Carpentry 0,99 ▲ Up Stavba těla Síla
Potky Terra Cavalryman 6,00 ▲ Up Síla Rozum
Potky Terra Construction 0,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Potky Terra Demolition 0,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Potky Terra Digging 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla
Potky Terra Equipment maintain 0,00 ▲ Up Stavba těla Rozum
Potky Terra Farming 0,00 ▲ Up Hbitost Síla vůle
Potky Terra Footman 36,00 ▲ Up Stavba těla Hbitost
Potky Terra General actions 2,87 ▲ Up Stavba těla Síla
Potky Terra Herbalism 0,00 ▲ Up Síla vůle Stavba těla
Potky Terra Horseback riding 0,00 ▲ Up Hbitost Rozum
Potky Terra Hunting 0,00 ▲ Up Síla Hbitost
Potky Terra Materials Preparation 0,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Potky Terra Mentoring 0,00 ▲ Up Rozum Síla
Potky Terra Militia 5,08 ▲ Up Hbitost Síla vůle
Potky Terra Movement 1,90 ▲ Up Síla Síla vůle
Potky Terra Nature's lore 35,60 ▲ Up Rozum Síla vůle
Potky Terra Piety 6,49 ▲ Up Síla vůle Rozum
Potky Terra Slinger 4,00 ▲ Up Hbitost Rozum
Potky Terra Swimming 2,70 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Potky Terra Swordsman 0,00 ▲ Up Síla vůle Stavba těla
Potky Terra Unit and formation 0,00 ▲ Up Rozum Stavba těla
Ranumka Bloudilka Advanced Farming 0,00 ▲ Up Síla vůle Stavba těla
Ranumka Bloudilka Animal lore 81,67 ▲ Up Rozum Síla vůle
Ranumka Bloudilka Archer 0,00 ▲ Up Síla Hbitost
Ranumka Bloudilka Artisan 66,20 ▲ Up Rozum Síla
Ranumka Bloudilka Arts 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla vůle
Ranumka Bloudilka Assaulter 0,00 ▲ Up Hbitost Síla
Ranumka Bloudilka Authority 0,00 ▲ Up Rozum Stavba těla
Ranumka Bloudilka Battle Survival 0,00 ▲ Up Hbitost Stavba těla
Ranumka Bloudilka Carpentry 14,09 ▲ Up Stavba těla Síla
Ranumka Bloudilka Cavalryman 0,00 ▲ Up Síla Rozum
Ranumka Bloudilka Construction 0,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Ranumka Bloudilka Demolition 0,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Ranumka Bloudilka Digging 5,69 ▲ Up Stavba těla Síla
Ranumka Bloudilka Equipment maintain 0,00 ▲ Up Stavba těla Rozum
Ranumka Bloudilka Farming 69,94 ▲ Up Hbitost Síla vůle
Ranumka Bloudilka Footman 0,00 ▲ Up Stavba těla Hbitost
Ranumka Bloudilka Forestry 91,00 ▲ Up Stavba těla Síla vůle
Ranumka Bloudilka General actions 44,18 ▲ Up Stavba těla Síla
Ranumka Bloudilka Healing 0,00 ▲ Up Rozum Síla
Ranumka Bloudilka Herbalism 34,35 ▲ Up Síla vůle Stavba těla
Ranumka Bloudilka Horseback riding 62,28 ▲ Up Hbitost Rozum
Ranumka Bloudilka Hunting 72,04 ▲ Up Síla Hbitost
Ranumka Bloudilka Materials Preparation 0,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Ranumka Bloudilka Mentoring 0,00 ▲ Up Rozum Síla
Ranumka Bloudilka Militia 0,00 ▲ Up Hbitost Síla vůle
Ranumka Bloudilka Movement 8,09 ▲ Up Síla Síla vůle
Ranumka Bloudilka Nature's lore 90,79 ▲ Up Rozum Síla vůle
Ranumka Bloudilka Piety 37,09 ▲ Up Síla vůle Rozum
Ranumka Bloudilka Procuration 3,92 ▲ Up Síla Hbitost
Ranumka Bloudilka Slinger 55,63 ▲ Up Hbitost Rozum
Ranumka Bloudilka Swimming 21,46 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Ranumka Bloudilka Unit and formation 0,00 ▲ Up Rozum Stavba těla
Salomon Kane Archer 0,00 ▲ Up Síla Hbitost
Salomon Kane Artisan 30,00 ▲ Up Rozum Síla
Salomon Kane Arts 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla vůle
Salomon Kane Assaulter 0,00 ▲ Up Hbitost Síla
Salomon Kane Authority 0,00 ▲ Up Rozum Stavba těla
Salomon Kane Battle Survival 0,00 ▲ Up Hbitost Stavba těla
Salomon Kane Carpentry 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla
Salomon Kane Cavalryman 0,00 ▲ Up Síla Rozum
Salomon Kane Construction 25,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Salomon Kane Demolition 0,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Salomon Kane Digging 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla
Salomon Kane Equipment maintain 0,00 ▲ Up Stavba těla Rozum
Salomon Kane Footman 0,00 ▲ Up Stavba těla Hbitost
Salomon Kane General actions 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla
Salomon Kane Horseback riding 0,00 ▲ Up Hbitost Rozum
Salomon Kane Hunting 5,00 ▲ Up Síla Hbitost
Salomon Kane Materials Preparation 0,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Salomon Kane Mentoring 0,00 ▲ Up Rozum Síla
Salomon Kane Militia 0,00 ▲ Up Hbitost Síla vůle
Salomon Kane Movement 0,00 ▲ Up Síla Síla vůle
Salomon Kane Nature's lore 0,00 ▲ Up Rozum Síla vůle
Salomon Kane Piety 0,00 ▲ Up Síla vůle Rozum
Salomon Kane Slinger 55,00 ▲ Up Hbitost Rozum
Salomon Kane Swimming 0,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Salomon Kane Unit and formation 0,00 ▲ Up Rozum Stavba těla
Tormund Fierybeard Animal lore 0,00 ▲ Up Rozum Síla vůle
Tormund Fierybeard Artisan 87,77 ▲ Up Rozum Síla
Tormund Fierybeard Arts 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla vůle
Tormund Fierybeard Assaulter 0,00 ▲ Up Hbitost Síla
Tormund Fierybeard Authority 22,43 ▲ Up Rozum Stavba těla
Tormund Fierybeard Battle Survival 0,00 ▲ Up Hbitost Stavba těla
Tormund Fierybeard Carpentry 8,70 ▲ Up Stavba těla Síla
Tormund Fierybeard Cavalryman 0,00 ▲ Up Síla Rozum
Tormund Fierybeard Construction 3,74 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Tormund Fierybeard Demolition 0,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Tormund Fierybeard Digging 21,44 ▲ Up Stavba těla Síla
Tormund Fierybeard Equipment maintain 0,00 ▲ Up Stavba těla Rozum
Tormund Fierybeard Farming 0,00 ▲ Up Hbitost Síla vůle
Tormund Fierybeard Footman 36,00 ▲ Up Stavba těla Hbitost
Tormund Fierybeard General actions 37,87 ▲ Up Stavba těla Síla
Tormund Fierybeard Healing 0,00 ▲ Up Rozum Síla
Tormund Fierybeard Herbalism 39,69 ▲ Up Síla vůle Stavba těla
Tormund Fierybeard Horseback riding 0,00 ▲ Up Hbitost Rozum
Tormund Fierybeard Hunting 60,72 ▲ Up Síla Hbitost
Tormund Fierybeard Materials Preparation 12,77 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Tormund Fierybeard Mentoring 0,00 ▲ Up Rozum Síla
Tormund Fierybeard Militia 13,71 ▲ Up Hbitost Síla vůle
Tormund Fierybeard Movement 20,00 ▲ Up Síla Síla vůle
Tormund Fierybeard Nature's lore 68,62 ▲ Up Rozum Síla vůle
Tormund Fierybeard Piety 0,00 ▲ Up Síla vůle Rozum
Tormund Fierybeard Slinger 12,07 ▲ Up Hbitost Rozum
Tormund Fierybeard Swimming 0,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Tormund Fierybeard Swordsman 0,00 ▲ Up Síla vůle Stavba těla
Tormund Fierybeard Unit and formation 0,00 ▲ Up Rozum Stavba těla
Vochmelka Wallace Advanced Farming 60,31 ▲ Up Síla vůle Stavba těla
Vochmelka Wallace Animal lore 66,77 ▲ Up Rozum Síla vůle
Vochmelka Wallace Archer 34,25 ▲ Up Síla Hbitost
Vochmelka Wallace Architecture 0,00 ▲ Up Síla vůle Rozum
Vochmelka Wallace Armorsmithing 0,00 ▲ Up Síla Hbitost
Vochmelka Wallace Artisan 98,33 ▲ Up Rozum Síla
Vochmelka Wallace Arts 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla vůle
Vochmelka Wallace Assaulter 0,00 ▲ Up Hbitost Síla
Vochmelka Wallace Authority 52,53 ▲ Up Rozum Stavba těla
Vochmelka Wallace Battle Survival 0,00 ▲ Up Hbitost Stavba těla
Vochmelka Wallace Bowcraft 67,01 ▲ Up Stavba těla Síla vůle
Vochmelka Wallace Brewing 0,00 ▲ Up Hbitost Rozum
Vochmelka Wallace Building Maintain 30,00 ▲ Up Síla Stavba těla
Vochmelka Wallace Carpentry 90,92 ▲ Up Stavba těla Síla
Vochmelka Wallace Cavalryman 21,00 ▲ Up Síla Rozum
Vochmelka Wallace Construction 67,73 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Vochmelka Wallace Cooking 60,31 ▲ Up Hbitost Stavba těla
Vochmelka Wallace Demolition 0,00 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Vochmelka Wallace Digging 79,45 ▲ Up Stavba těla Síla
Vochmelka Wallace Equipment maintain 0,00 ▲ Up Stavba těla Rozum
Vochmelka Wallace Farming 90,57 ▲ Up Hbitost Síla vůle
Vochmelka Wallace Footman 0,00 ▲ Up Stavba těla Hbitost
Vochmelka Wallace Forestry 92,99 ▲ Up Stavba těla Síla vůle
Vochmelka Wallace Forging 64,24 ▲ Up Síla Stavba těla
Vochmelka Wallace General actions 73,42 ▲ Up Stavba těla Síla
Vochmelka Wallace Healing 0,00 ▲ Up Rozum Síla
Vochmelka Wallace Herbalism 51,25 ▲ Up Síla vůle Stavba těla
Vochmelka Wallace Horseback riding 94,72 ▲ Up Hbitost Rozum
Vochmelka Wallace Hunting 92,42 ▲ Up Síla Hbitost
Vochmelka Wallace Jewelry 0,00 ▲ Up Hbitost Stavba těla
Vochmelka Wallace Knight 0,00 ▲ Up Stavba těla Síla
Vochmelka Wallace Masonry 38,40 ▲ Up Stavba těla Síla
Vochmelka Wallace Materials Preparation 76,11 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Vochmelka Wallace Mentoring 0,00 ▲ Up Rozum Síla
Vochmelka Wallace Militia 1,41 ▲ Up Hbitost Síla vůle
Vochmelka Wallace Mining 82,30 ▲ Up Síla Stavba těla
Vochmelka Wallace Movement 61,18 ▲ Up Síla Síla vůle
Vochmelka Wallace Nature's lore 93,53 ▲ Up Rozum Síla vůle
Vochmelka Wallace Piety 52,48 ▲ Up Síla vůle Rozum
Vochmelka Wallace Precious Prospecting 46,31 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Vochmelka Wallace Procuration 77,51 ▲ Up Síla Hbitost
Vochmelka Wallace Ranger 0,00 ▲ Up Rozum Síla vůle
Vochmelka Wallace Slinger 60,38 ▲ Up Hbitost Rozum
Vochmelka Wallace Smelting 90,26 ▲ Up Hbitost Rozum
Vochmelka Wallace Swimming 2,64 ▲ Up Síla vůle Hbitost
Vochmelka Wallace Tailoring 0,00 ▲ Up Hbitost Rozum
Vochmelka Wallace Unit and formation 0,00 ▲ Up Rozum Stavba těla
Vochmelka Wallace Warfare engineering 0,00 ▲ Up Síla vůle Rozum
Vochmelka Wallace Warhorse training 0,00 ▲ Up Rozum Síla vůle


Copyright © 2016 www.terrasancta.cz
Designed and scripted by Potky.